Oferujemy wyjątkowe lekcje wychowania fizycznego, które są doskonałym wstępem do uprawiania całego wachlarza sportów deskowych takich jak snowboard, surfing, longboarding itp. Lekcję można przeprowadzić na każdej sali gimnastycznej lub na zewnątrz.

młodzież ucząca się jazdy na lonboardzie elektrycznym

Zajęcia mogą być przeprowadzone w formie jednorazowej lekcji, gdzie uczymy prawidłowej postawy i utrzymywania równowagi. Mogą mieć formę zajęć cyklicznych, gdzie poza nauką niezbędnych umiejętności będzie czas na rywalizację sportową i zabawę. Narzędziem dydaktycznym są longboardy na miękkich, nie zostawiających śladów na parkiecie kółkach. Lekcje WF w szkołach są też okazją do upowszechniania wśród uczniów longboardu jako taniego, alternatywnego i ekologicznego środka transportu.