Dziękujemy!

Odbiorca: Fundacja OnBoard, Ul. Grunwaldzka 13/7, 45-054 Opole
Nr konta: 87 1050 1504 1000 0090 3078 3964
Tytuł: Darowizna na cele statutowe