dzieci na longboardzie

Cele

Fundacja OnBoard prowadzi działania na rzecz edukacji, elektromobilności i ekologicznego transportu. Popularyzujemy rekreację i sporty deskowe oraz ideę wykorzystania lekkich pojazdów, m.in longboardów z napędem elektrycznym jako środka transportu dostępnego dla każdego, na całym świecie i przez cały rok. Szczegółowe cele Fundacji OnBoard zawarte są w statucie.

Cele fundacji OnBoard są realizowane m.in przez aktywizację ruchową dzieci i młodzieży, organizowanie im aktywnego wypoczynku, prowadzenie warsztatów i kampanii społecznych.